libro.JPG (25008 bytes)

bandera.GIF (1865 bytes) bandera2.GIF (2616 bytes)

BIZITZAREN ETA POLITIKAREN IKUSPEGI BERRIA
(Edeneretz bidea egiten)


Hainbat diziplinatako saio aitzindari honek politika-gatazken ikuspegi ireki, aldakor eta ebolutiboa eskaintzen du. Nahiz eta hasieran behintzat Euskal Herriko gatazka etnikoa eta politikoa izan oinarri, nagusiki herri indigenen eta eratutako nazio estatuen artean dauden gainerako arazoetara bideratutakoa da. Pertsonaz haraindiko ikusmolde hori gaur egungo garai-aldaketaren, hemen "aldi interparadigmatiko" gisa izendatzen denaren, indarkeria politikoa gainditzen lagun dezakeen hermeneutika integralaren modu berri bat aurkitzen eta aplikatzen saiatzen da.  Begi-bistakoa da beharrezkoa dela berehalako aldaketa oso eta kulturaz haraindiko zabal eta sakona, lehenik eta behin, gatazka ororen benetako erroak eta mekanismoak fokatzeko eta bigarrenik, kontzientzia hedatuaren eta guztia barne hartuko duenaren, munduaren kosmoikuspegi integral berri baterako bidea ireki eta zolatuko duenaren, eredu berri bat zedarritzeko.

Funtsean, ondorengo galderak formulatzen dira: zer ari da benetan gertatzen munduan, gizateriaren zatirik handiena krisi sakon batean, gero eta handiagoa eta gaindiezina den krisian, egunez egun giza bizitzaren alderdi guztietan gero eta eragin ezkorragoa duen krisian murgilduta egoteko? Egoera horrek aditzera eman nahi al digu giza funtsaren nukleoa bera aldatzen ari dela, neke-minez bada ere kosmoikuspegi ulerkorragoa eta bere buruaren ezagutza handiagoa izango duen gizaki desberdin bat erditzen saiatzen ari bailitzan? Gizakiok inguratzen dituen kosmosa, barnetik nahiz kanpotik,hobeto ulertzeko zorian al gaude? Gizateria hazten ari al da, osotasun gisa, nazioz haraindikoa, baita historiaz haraindikoa ere, den izpirituaren garai berri baterantz, planetaren kontzientzia solido eta sintetikoagoan, aniztasun-mota oro bakean negoziatzeko gai izango denean oinarritutako garairantz? Liburu honek gonbitea luzatzen digu eta galdera horiek guztiek, ikusi batera erantzuten oso zailak iruditu arren, oso antzeko erantzunak, orokorrak eta batzuetan errazak izan ditzaketela proposatzen du, nahiz eta aintzat hartu horrek nahitaez eskatzen duen kontzientzia-aldaketa drastikoa.

Helburu hori lortzeko asmoz, errealitate objektiborako zein subjektiborako hurbilpen berria aurkezten du. Ikuspegi sinergiko, enpatiko eta ebolutibo hori artikulatu ahal izateko, kontzeptualizazio integral berri bat, hemen "iraultza ebolutibo" gisa izendatzen dena, aurreratzen du gizakiaren kontzientziaren osotasunerako. Era berean, terminologia berri bat sortu beharrean gara. Hori "esperanto psikologikoa", Kosovon gertatu berri den krisian bezala "hooliganismo eta hiperdualismo politikoaren" mota guztiak gainditzeko gai izango den izpirituaren metahizkuntza, bailitzan ulertzen da. Horrezaz gain, azterketa honek beste hainbat gai era hartzen ditu barne: "krisien, gatazken eta giza suntsigarritasunaren dinamika orokorraren teoria" eta "izpirituaren matematika" izenekoa beste hainbaten artean. Bestalde, pertsonaz haraindiko fokatzea hartzen du, "Gaizkiaren izaeraren kontzeptu integratua, bere funtsa, izaera eta esanahia" argituko dituena. Ildo beretik, "egungo mundu-krisiaren historiaz haraindiko fokatze berria" azpimarratzen du, baita razionalaz gaindiko sintesia ere. Azken hori "pertsonaz haraindik oautodeterminazio - prozesuaren" gisakoa litzateke: kontzientzia-mota eta   mailen arteko negoziazio-politikoaren mota bat, benetan demokratikoa eta adualista izango dena. Horren guztiaren bitarteko "elkarrizketa dialogikoa", "kulturaz eta nazioaz haraindiko interernalkuntzara" bideratutakoa, azkenean "pertsonaz haraindiko politika manifestura" mugatuko dena, izango da. Ondorio gisa esan genezake saio hau benetako politika antitotalitariora iristen saiatzen dela, sortzen ari den paradigma berriaren, zientziaren, kulturaren eta izpirituaren ingurukoaren,zati gisa.

Errealitatea modu berri horretan ulertzera iristeko ezinbestekoa da ahalik eta sakontasun eta potentzialik handienarekin kontzientziazio adualistan eta antitotalitaristan murgiltzea, baita giza kontzientziaren mugalderik, motibaziorik, mugarik eta estadiorik ilunenetan, kontzienteetan zein inkontzienteetan, murgiltzea ere. Fokatze integral eta "erradikal" honen arrazoibidea honakoa da: epe laburrera nahiz luzera, edozein "hiperdualismo-mota" aurrez aurre jarritako indarkeriazko kanpoko errealitatea zorrotz determinatzera iristen da. Hori, gainera, norbanakoaren, psikologiaren eta izpirituaren mailetan ez ezik, kosmoikuspegi eta ideologia sozio politikoetan ere gertatzen da. Bide horri jarraiki, Euskal Herriko gatazka zaharrak (batez ere alderdi fisikoaren nahiz psikologikoaren ikuspegitik hegoaren eta iparraren, ekialdearen eta mendebaldearen, aurremodernitatearen eta modernitatearen, indibidualismoaren eta kolektibismoaren, kapitalismoaren eta marxismo setatiaren arteko bidegurutzean erdiratuta bizi delako) aukera paregabea eskaintzen du "herrialde esperimentalaren" eredu pluralista, eredu integral berri honek planetako beste eskualde gatazkatsu batzuk baketzeko duen erabilgarritasunaren adibide paradigmatiko gisa baliagarri izan litekeena, aurkitzeko.

Salvador Harguindey, Onkologian espezialiazaturiko mediku (Bufalo -- New Yorkeko Roswell Park Memorial Instituan) eta Medikuntzako Doktore (Euskal Herriko Unibersitatean) dugu. Zenbait elkarteko kide ere bada, hala nola Psikologia Transpersonaleko Elkarte Iparramerikarrekoa (ATP), Psikologia Transpersonaleko Espainiako Elkartekoa (SEPT) eta Medikuntza Onkologiako Europako Elakartekoa, eta lan original ugari argitaratu du minibiziaren bame-bameko izaerari eta gaixotasun hori sorraratzen duten kausa eta mekanismoei buruz. Orain arte, bi eleberri ditu idatzita: "Un niño sin recomendaciones o La Cuna de Don Quijote" (Ed. Helios, 1981) eta "Las vidas de Daniel y George" (Ed. Luz Pradera, 1987). Horrez gain, egunkarietan artikulu ugari, istorio laburrak eta zenbait liburutan kolaborazioak egin ditu, nola zientzi liburutan hala literatur lanetan. Bere hurrengo eleberria. "El día que Dios fue al cine" laster argitataratuko da.
lp.GIF (2163 bytes)
luzpradera@jet.es