Tema 3

 

FORMAS DO ARTIGO

 

O artigo determinado galego pode presentar dúas formas, a primeira, o, a, os, as: o libro, convértese en lo, la, los, las,

  1. cando o artigo se utiliza despois dun ha forma verbal rematada en -r ou -s;
  2. vou ler o libro: vou le-lo libro;

  3. cando vai precedido dun pronome átono enclítico ó verbo (nos, vos, lles): vou lervas o libro:
  4. vou lérvo-la libro;

  5. despois dos pronomes tónicos nós e vós: nó-los daus; despois do adverbio u "żonde está?" żU-la rúa do Príncipe?
  6. En todos estes casos va separado por medio do guión -

  7. despois de por, mais, tras, todos/as, ambos/as, entrambos/as, neste caso sóldase á palabra e non leva guión: Polo mar abaixa, a nena maila nena, está traía porta, tódolos días, ámbalas dúas; entrámbolas dous.

Non debemos esquecer, que, ás veces, a aparición da segunda forma do artigo (que canta como unha sílaba máis de palabra) dá lugar ó cambio de acentuación da palabra, converténdoa, ás máis das veces en esdrúxula,

Comemos os percebes: Camémo-las percebes.

Ambas os daus: Ámbolas daus

Todos os días: Tódolos días

Deilles os libras: Déille-los libras

 

 

Exercicios:

Transforma as primeiras formas do artigo nas segundas (ten en conta os cambios de acentuación).

1. Vou facer os exercicios

2. Deilles os cartos ós nenas

3. O teu irmán está tras a porta escoitando

4. Entre ambos os daus fixeron o traballo

5. żU as mozas tan guapas que había?

6. Sempre por o medio, coma o xoves

 

 

Para seguir el curso a través de la red, pídanos información